Casusverslagen

Bekken voeten en knieën doen pijn na bevalling

Vrouw 28 jaar, status na een zware bevalling van een zoon, 6 maanden geleden.
De bevalling was traumatisch en duurde  2 dagen, waarbij een aantal ingrepen hadden plaatsgevonden…

Er is anesthesie toegepast en door de patiënte is geperst zonder iets te voelen, vervolgens is een totaal ruptuur met knip toegepast omdat er met spoed een vacuümpomp ingebracht moest worden, daar het schoudertje vast bleef zitten in het rechter bekken.
Er is 1,5 uur gehecht en het was zeer traumatisch voor moeder en kind.

Klachten: Na 6 maanden  nog steeds sterk vermoeid. Veel pijnscheuten in  de voeten en knieën ’s nachts en einde dag. Veel bekkenklachten, vooral rechts. Een erg pijnlijk en gespannen bekkenbodem. Voelt zich nog steeds niet  de oude na de bevalling

Osteopatische diagnose: Hier is er sprake van een shock toestand van het bekken en de persoon, zowel fysiek als psychisch.
Door de fysieke traumatische gebeurtenis ter hoogte van het bekken is er een enorme ciculatieblokkade ontstaan. Daarnaast heeft patiëntie zich als het ware teruggetrokken uit het “gebied” waardoor deze blokkade versterkt wordt.
Dit geeft een chemische en mechanische overbelasting van het bekken en omgeving en dat veroorzaakt irritatie op de zenuwen in de liezen en bij het heiligbeen.
Door de verkramping op de toevoer van de bloedvaten (psychisch trauma) wordt de circulatie-blokkade extra in stand gehouden.
De  bekkenbodem is erg gespannen en gevoelig. Verder is er een scheefstand ontstaan door de asymmetrische krachten die op het bekken zijn uitgeoefend. Ook de autonome ritmes waren erg beperkt.

Behandeling: Door middel van drainage en fasciale technieken is de circulatie blokkade opgeheven. De positie van het bekken is gecorrigeerd en het bekken is weer “geopend” opdat het weer werd ervaren als van haarzelf.
Dit is in 6 behandelingen gebeurd, patiënte was daarna weer in staat om zelf haar oude conditie weer op te bouwen. De pijnklachten waren verdwenen.