Stress

In de Praktijk
In mijn praktijk zie ik vaak uiterlijk fitte en energieke mensen die eigenlijk doodmoe zijn.

Als drukke kinderen leven ze op adrenaline, hebben vaak een slaaptekort, zijn vaak zelden alleen, wegens gezin, druk werk en multitasking. Het hoofd stopzetten lukt haast niet meer en die onrust gewaarworden wordt als vervelend en soms zelfs onnuttig ervaren.

Wat ik dan zie als osteopaat en fasciatherapeut is dat de basisspanning, de weefselspanning in rust, chronisch verhoogd is en de vitaliteit van het weefsel is verlaagd.
Het gevolg en oorzaak hiervan is dat men minder diep slaapt en niet goed doorslaapt.
Dit veroorzaakt op zich al stress in een druk bestaan, en zo belandt men in een vicieuze cirkel waarin de aandacht altijd naar buiten is gericht, op anderen, en zelden naar binnen, naar het eigen lichaam dat op de laatste plaats lijkt te komen.

Een relatie met je lichaam: is dat ergens voor nodig dan?
Veel mensen hebben helemaal geen relatie met hun lichaam.
Kenmerkend van een relatie is wederkerigheid. Je luistert naar elkaar en je laat je raken of beïnvloeden door wat je hoort of voelt.
Voor die mensen is hun lichaam een uitvoerder van de opdrachten die van bovenaf – uit hun hoofd – komen. Er is geen ‘overleg’. Er worden geen compromissen gesloten. Wij zijn vaak uiterst meedogenloos voor onszelf.

Uit dit onderliggend probleem komen veel fysieke klachten voort. We hebben nooit geleerd hoe die relatie, in feite de intiemste relatie die we aangaan in ons leven, op te bouwen.
Het lichaam verstart hierdoor, verhardt, en wordt letterlijk minder doorgankelijk.
We moeten bij dat laatste denken aan de lymfe en bloed, de belangrijkste vloeistoffen in ons lichaam, die zorgen voor het transport van alle voeding- en afvalstoffen, kort gezegd de circulatie.

Herstel van deze relatie door middel van een behandeling

De osteopatische fasciale behandeling kan als doel hebben iemand bewust weer in een non-verbaal contact te laten komen met zijn lichaam.
Door een specifieke aanraking die als resultaat heeft dat de oppervlaktespanning van de huid doorbroken wordt, kan iemand eindelijk (en soms zelfs voor het eerst) zijn eigen middenrif voelen, of de binnenkant van het hoofd, of een onderbeen.
Dit heeft een diepgaand ontspannend effect, maar veel belangrijker nog, een pedagogisch effect, want als je het een keer hebt ervaren, dan vergeet je niet meer dat het mogelijk is en kan je op deze ervaring weer terug grijpen.

Herstel van deze relatie met lessen van de Lichaamsschool
In de Introspectie & Tuning lessen, op de vrijdagochtend, bouwen we op deze gedachte voort. Hier nemen we alle tijd om deze lichamelijke relatie tussen jou en je lichaam te verbeteren, te exploreren en te versterken.
Na een aantal lessen merk je al dat je in staat bent om je lichaam beter te voelen –  dus ook de spanning ervan – en vervolgens te ontspannen. Een zeer effectieve methode om stress te onderkennen en vermijden.

Burn out
Burn out is een zeer ernstige vorm van stress die vaak (niet altijd), met het werk te maken heeft, een lange aanloop heeft en langdurige gevolgen kan hebben.

Zie over deze specifieke vorm van stress het volgende artikel uit de NRC Next:
Het zijn de nice people die onderuitgaan

Bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit, wat is dat
Dit zijn pijnklachten ter hoogte van het bekken, onderrug en liezen, meestal gerelateerd aan zwangerschap en bevalling.
Deze klachten treden vooral op tijdens belasting zoals lopen, op één been staan (traplopen), draaien in bed.

Wanneer
Meestal tijdens de zwangerschap, zeker tegen het einde. Ze verdwijnen vaak weer spontaan na de bevalling.
Is dit niet het geval of zijn de klachten tijdens de zwangerschap tè ernstig, dan kan een osteopaat hulp bieden.

Oorzaak
In het kader van de komende bevalling is het ‘de bedoeling’ dat de drie bekkengewrichten tegen het eind van de zwangerschap steeds soepeler worden, en daartoe produceert het lichaam hormonen.

Dit is een natuurlijk fenomeen en hoeft niet tot instabiliteits- en pijnklachten te leiden.

Doet dat het wel, dan is het vaak zo dat één van drie bekkengewrichten vast blijft zitten en dus niet meer versoepelt.
Dit geeft een extra trek op de andere twee gewrichten en dientengevolge pijn ter hoogte van de spieren die dit moeten opvangen: instabiliteit is het gevolg.
Het kan goed zijn dat zo’n blokkade er al voor de zwangerschap was, maar nu pas manifest wordt.

Blijven de klachten ook na de bevalling aanhouden, wat we vaak zien bij zware bevallingen, dan is er sprake van stress in het bekken.
Deze stress kan komen door de soms enorme krachten die op het bekken hebben ingewerkt, die ter plaatse een spanning en shock hebben veroorzaakt, in de spieren, de banden en het botweefsel, die zich niet spontaan weer oplost.

Bekkenscheefstand
Osteopathie heeft een heel eigen visie op de reden van blijvende bekkenscheefstand. Iedereen is namelijk een beetje scheef, en zeker het bekken staat bij de meesten van ons wat gedraaid. Alle organen bewegen, en hebben daarbij een soort voorkeursrotatie. Bij het ademen bijvoorbeeld beweegt de buik c.q. – het middenrif – op en neer.  Ademen veroorzaakt een drukverandering in de buik, en de organen vangen dit op door te bewegen in hun favoriete richting en beïnvloeden elkaar als een soort raderwerk in een klok. Mocht zo’n beweging door (semi)verklevingen beperkt zijn dan gaan de ledematen (bekken, wervels en heup en schouders) ‘helpen’ om die beweging toch mogelijk te maken. Anders gezegd de ledematen staan ten dienste van de organen. Dat is terug te vinden in dat scheve van onze houding. Zolang het niet overdreven wordt kunnen we hier best mee leven met weinig klachten. Maar als de scheefstand te heftig is en vooral te lang duurt, dan komt er teveel protest van de spieren op de rug en van de banden van het bekken.  Dan krijgen we serieuze klachten zoals bekkeninstabiliteit.

Over de baarmoeder
Specifiek van belang voor het bekken is de positie van de baarmoeder. De fysiologische kantelbeweging van de baarmoeder is van rechts naar links en weer terug. De baarmoeder bevindt zich op de eerste dag van de bloeding links van de middenlijn en kantelt in circa 7 dagen terug naar de positie rechts van de middenlijn. Vervolgens doet zij er circa 21 dagen over om zich weer te vullen met bloed en te kantelen naar links. Mocht het zo zijn dat ze door (semi)verklevingen niet helemaal vrij ligt, dan gaat ze eerder en harder trekken aan het buikvlies tijdens het hierboven beschreven kantelproces. Dit geeft veel extra pijn: premenstrueel en tijdens de menstruatie zelf. Daarnaast geeft het dwang posities en blokkades ter hoogte van de de lendenwervels en SI-gewrichten (bekkengewrichten) Dit leidt tot bekkeninstabiliteit en voor blijvende klachten na de bevalling.

Wat gaan we er aan doen
De behandeling zal zich richten op het vrijmaken van de geblokkeerde gewrichten om het bekken weer in balans te brengen. Hiervoor zullen de buikorganen onderzocht en behandeld worden om zodoende weer de beste uitgangspositie te creëren voor het bekken. Dit gebeurt allemaal op een hele vriendelijke manier.
Is het bekken heel erg gespannen en nog in shock door een (te) zware bevalling zal ik met hele zachte technieken het bekken weer langzaam uit nodigen te ontdooien.

Behandelverslag

Ter illustratie volgt hier een behandelverslag van een patiënte die ernstige bekken klachten overhield aan een zware bevalling.

Vrouw 28 jaar, status na een zware bevalling van een zoon, 6 maanden geleden.
De bevalling was traumatisch en duurde 2 dagen, waarbij een aantal ingrepen hadden plaatsgevonden… Continue reading

Hoofdpijn en Migraine

Hoofdpijn en migraine kunnen zoals de meesten van ons weten, meerdere oorzaken hebben, en bij de bestrijding ervan kan osteopathie een belangrijke rol spelen doordat er ook naar meerdere mogelijke oorzaken wordt gekeken.

“Pijn”, waar dan ook, is vaak te wijten aan een circulatie probleem. De oorzaak daarvan is weer onder te verdelen in een mechanische  en een chemische component.
Wat bedoelen we hiermee?

Verminderde circulatie door een mechanische oorzaak
Hierbij moet je denken aan  scheve nekwervels, of directe trauma’s op het hoofd waardoor er schedelbotten geblokkeerd zijn (bijv. whiplash en/of valpartijen).
Ook een algehele slechte houding waardoor er ter compensatie te hoge spierspanningen ontstaan kan een mogelijke oorzaak zijn.

Kenmerkend voor dit soort hoofdpijn is dat hij vooral optreedt aan het eind van de dag, en bij vermoeidheid. Het wordt ook wel spanningshoofdpijn genoemd. Als je gaat liggen of rust neemt komt het tot bedaren.
Dit soort hoofdpijn kan kan enkel- of dubbelzijdig zijn.

Verminderde circulatie door een chemische oorzaak
Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld een kater na alcoholgebruik. De lever kan het niet aan en er blijven te veel afvalstoffen in het lichaam die voor een verzuring van het (bind)weefsel zorgen, wat een irritatie geeft van de zenuwen. Te weinig drinken na sporten kan dezelfde soort hoofdpijn geven.

Kenmerkend is dat je er vaak mee wakker wordt en afzakt als je wat gaat eten, drinken en/of douchen/bewegen.

Migraine
Dit kan door een combinatie van de twee componenten veroorzaakt worden. Bij vrouwen treedt migraine vaak op vlak voor of tijdens de menstruatie. Dan is er meer mechanische druk op het heiligbeen door de natuurlijke stuwing in het kleine bekken, en dat geeft extra druk op het ruggemergsvlies en kan zo hoofdpijn/migraine veroorzaken. (mechanische component)
Daarnaast wordt er meer actie van de lever gevraagd wegens de verandering van de hormonale fluctuaties in het bloed, wat soms teveel is voor deze ‘chemische fabriek’ en zo zijn er tijdelijk teveel afvalstoffen die voor hoofdpijn kunnen zorgen. (chemische component)
Verder kan de hersenzenuw (Nervus Vagus, NX) die o.a. de maag bezenuwt en die uittreedt aan de onderrand van de schedel, dusdanig geïrriteerd raken dat er misselijkheid optreedt. Soms komt de migraine juist in het weekend, als er ontspannen en losgelaten wordt, dan is het een soort fluitketel effect, en is het eigenlijk zaak voorhands gedurende de week, de algehele lichaamsspanning niet zo op te laten lopen.
Bij hele hardnekkige vormen zal er ook naar de voeding gekeken moeten worden.

Waarom kan een osteopatische behandeling verlichting bieden bij hoofdpijn en migraine?
De osteopaat werkt met de spieren, de wervelkolom, de organen en het bindweefsel.

Hierdoor verbetert de algehele circulatie, ofwel de aan- en afvoer van bloed en lymfe  ter hoogte van de schedel. Dit zal de pijnklachten doen verminderen en tevens de algehele lichaamspanning doen verlagen.
Zo kan een osteopatische behandeling vaak een blijvend resultaat opleveren bij hoofdpijn, en verlichting bieden bij de meer chronische vormen zoals migraine.