Stress

In de Praktijk
In mijn praktijk zie ik vaak uiterlijk fitte en energieke mensen die eigenlijk doodmoe zijn.

Als drukke kinderen leven ze op adrenaline, hebben vaak een slaaptekort, zijn vaak zelden alleen, wegens gezin, druk werk en multitasking. Het hoofd stopzetten lukt haast niet meer en die onrust gewaarworden wordt als vervelend en soms zelfs onnuttig ervaren.

Wat ik dan zie als osteopaat en fasciatherapeut is dat de basisspanning, de weefselspanning in rust, chronisch verhoogd is en de vitaliteit van het weefsel is verlaagd.
Het gevolg en oorzaak hiervan is dat men minder diep slaapt en niet goed doorslaapt.
Dit veroorzaakt op zich al stress in een druk bestaan, en zo belandt men in een vicieuze cirkel waarin de aandacht altijd naar buiten is gericht, op anderen, en zelden naar binnen, naar het eigen lichaam dat op de laatste plaats lijkt te komen.

Een relatie met je lichaam: is dat ergens voor nodig dan?
Veel mensen hebben helemaal geen relatie met hun lichaam.
Kenmerkend van een relatie is wederkerigheid. Je luistert naar elkaar en je laat je raken of beïnvloeden door wat je hoort of voelt.
Voor die mensen is hun lichaam een uitvoerder van de opdrachten die van bovenaf – uit hun hoofd – komen. Er is geen ‘overleg’. Er worden geen compromissen gesloten. Wij zijn vaak uiterst meedogenloos voor onszelf.

Uit dit onderliggend probleem komen veel fysieke klachten voort. We hebben nooit geleerd hoe die relatie, in feite de intiemste relatie die we aangaan in ons leven, op te bouwen.
Het lichaam verstart hierdoor, verhardt, en wordt letterlijk minder doorgankelijk.
We moeten bij dat laatste denken aan de lymfe en bloed, de belangrijkste vloeistoffen in ons lichaam, die zorgen voor het transport van alle voeding- en afvalstoffen, kort gezegd de circulatie.

Herstel van deze relatie door middel van een behandeling

De osteopatische fasciale behandeling kan als doel hebben iemand bewust weer in een non-verbaal contact te laten komen met zijn lichaam.
Door een specifieke aanraking die als resultaat heeft dat de oppervlaktespanning van de huid doorbroken wordt, kan iemand eindelijk (en soms zelfs voor het eerst) zijn eigen middenrif voelen, of de binnenkant van het hoofd, of een onderbeen.
Dit heeft een diepgaand ontspannend effect, maar veel belangrijker nog, een pedagogisch effect, want als je het een keer hebt ervaren, dan vergeet je niet meer dat het mogelijk is en kan je op deze ervaring weer terug grijpen.

Herstel van deze relatie met lessen van de Lichaamsschool
In de Introspectie & Tuning lessen, op de vrijdagochtend, bouwen we op deze gedachte voort. Hier nemen we alle tijd om deze lichamelijke relatie tussen jou en je lichaam te verbeteren, te exploreren en te versterken.
Na een aantal lessen merk je al dat je in staat bent om je lichaam beter te voelen –  dus ook de spanning ervan – en vervolgens te ontspannen. Een zeer effectieve methode om stress te onderkennen en vermijden.

Burn out
Burn out is een zeer ernstige vorm van stress die vaak (niet altijd), met het werk te maken heeft, een lange aanloop heeft en langdurige gevolgen kan hebben.

Zie over deze specifieke vorm van stress het volgende artikel uit de NRC Next:
Het zijn de nice people die onderuitgaan