Over Fasciatherapie

Wat is fasciatherapie MDB

De Fasciatherapie Methode Danis Bois is een therapeutische, aan de osteopathie verwante methode die ik als vervolgstudie na mijn osteopatische opleiding heb gevolgd in België.
De naamgever van deze methode, Prof. Dr. Danis Bois, is van oorsprong kinesitherapeut en osteopaat en momenteel onder andere hoogleraar aan de universiteit Fernando Pessoa in Porto (Portugal).
Met als vertrekpunt de osteopatische basisprincipes van A.T. Still – grondlegger van de osteopathie in de laat-19e eeuw – heeft Danis Bois nieuwe behandelmethoden ontdekt en verder ontwikkeld.

Zelfregulerend vermogen van het lichaam
Fasciatherapie onderscheidt zich van de meer klassieke osteopathie doordat het gebruik maakt van de zogenoemde Interne Beweging: een traag autoritme dat het hele lichaam in beweging zet, en als zodanig een primaire weerslag op het bindweefsel (fascia) heeft.

Door deze interne beweging in het weefsel aan te zetten of te vergroten wordt de doorgankelijkheid ervan vergroot, en dit heeft een positieve invloed op het zelfregulerend vermogen van het lichaam.

Deze methode heeft mijn klassiek-osteopatische visie enorm verbreed en verrijkt, en is geïntegreerd in mijn osteopatisch behandelen.
Meer over de achtergronden en scholing van de Fasciatherapie MDB is te vinden op de betreffende website.

http://www.fascia.be/