2013: Osteopathie wordt belast met BTW

Featured

Helaas, de BTW plicht voor osteopathie komt eraan…

De BTW plicht voor de osteopaten (en alle andere niet BIG-beroepen) lijkt een onafwendbare zaak.

Alle inspanningen van de beroepsgroep NRO hebben niet geleid tot een ontheffing. De politiek, de overheid (Financiën en VWS) vinden het allemaal helder en simpel en willen zich niet branden aan een regeling voor één van de beroepsgroepen (van CAM tot eender welke alternatieve/complementaire beroepsgroep)…

De gezondheidskundige verzorging van de mens uitgevoerd door een BIG-geregistreerde zorgverlener opgeleid aan een BIG-erkende opleiding is vrijgesteld van BTW.

Het eerste is conform Europese richtlijnen en daar voldoen we aan. Nederland heeft BIG aangewezen als instantie die bepaalt welke zorgverlener voor vrijstelling in aanmerking komt.

Overleg hierover met VWS is nog niet afgerond. Een ons inziens onhoudbare discriminerende situatie is hiermee ontstaan. BIG bepaalt, maar BIG is niet toegankelijk.

Kunt u als patiënt iets doen? Ja!

U als patiënt kunt protest aantekenen door op onderstaande link te klikken:
http://osteopathiebtwvrij.petities.nl/