Moeder-Baby Contact

Moeder- en Baby Contact (MBC)
Door Corien Karssen

Waarom deze cursus?
Na een langdurige periode in de veilige baarmoeder is de geboorte een dusdanig gewelddadige gebeurtenis voor moeder en kind dat de wereld van de moeder en de wereld van de baby niet meer automatisch synchroon lopen.

Door alle veranderingen kunnen de moeder en het kind hun natuurlijke verbondenheidsgevoel en hun non-verbale communicatie verliezen,  wat hun beiden ongelukkig en hulpeloos kan maken.

Deze cursus leert de moeder hoe ze haar natuurlijke vermogen om in te kunnen voelen praktisch kan toe passen en helpt tegelijkertijd het kind om meer vertrouwd te raken met zijn eigen lichaam.

Non-verbale communicatie
Non verbale communicatie verloopt via het lichaam. Een baby moet wennen dat hij nu een eigen lichaam heeft. Hoe beter hij in staat is zijn eigen lichaam te voelen hoe veiliger hij zich voelt, hoe ontspannender hij is.

Het voelen van het eigen lichaam kan heel onveilig zijn als na een zware bevalling  met veel angst en pijn of als de bevalling heel snel is gegaan waardoor er veel schrik was.
Daarnaast helpt het ook als de moeder zelf, die zijn/haar eerst grootste spiegel is, haar eigen lichaam een beetje voelt en dus ontspannen is. Baby en moeder zijn in het begin erg symbiotisch en zijn nog in een constante non-verbale communicatie met elkaar.

Inhoud cursus
De moeder leert een specifieke concentratie waarbij zij het lichaam van haar baby voelt terwijl ze ook een gevoelscontact heeft met haar eigen lichaam waardoor zij en de baby hetzelfde ervaren. Op deze wijze ontstaat er een contact dat veel intiemer is dan welk contact dan ook, en in die zin voortbouwt op het contact in de baarmoeder, maar dan bewuster.

Je zult zien dat dit contact jou en je baby erg goed doet en dat direct al door jouw ontspanning de baby rustiger wordt.

Iedere moeder zou geleerd moeten worden dit essentiële contact op te bouwen op een moment dat moeder en kind dit het hardst nodig hebben.

Het gaat hier om een privéconsult, tevens les, van 60 minuten.
Kosten: € 105,00

Voor het maken van een afspraak bel naar 0629 240 432 of klik hier voor een email